Πλαίσιο κειμένου: ΣΕΕΠ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 
Πλαίσιο κειμένου: Πλαίσιο κειμένου: web-site: http://seep.teilam.gr   E-Mail: jims@winweb.gr
Πλαίσιο κειμένου: Πληροφορίες : Καβαλιέρος Δημήτριος  (Πρόεδρος) 6937-864117
Click for Athens, Greece Forecast