Πλαίσιο κειμένου: ΣΕΕΠ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 
Πλαίσιο κειμένου: Πλαίσιο κειμένου: Ενημερωτικό Σημείωμα
Εισαγωγικά
Ακόμη και τη στιγμή που διαβάζετε το παρόν - μετά τη μερική εφαρμογή της παγκόσμια πρωτότυπης κατεύθυνσης του ΙΤΕ για αντικατάσταση εργαστηριακών ωρών από φροντιστηριακές ασκήσεις πράξεις σε αίθουσες - δεν υπάρχει ΤΕΙ που να μην ξεπερνάνε οι ώρες που διδάσκονται από έκτακτους εκπαιδευτικούς το 60% του συνόλου των διδακτικών ωρών. 
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αντιμετωπίζουν ασφαλιστικά προβλήματα, καθυστερήσεις καταβολής των δεδουλευμένων τους, την μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους ακόμα και εκεί που προβλέπεται, και την αντιμετώπισή τους ως επισκέπτες στην κοινότητα των ΤΕΙ. 
Είναι δε αυτό ιδιαίτερα ειρωνικό, καθώς μεγάλη μερίδα των εκτάκτων , μόνο έκτακτοι δεν είναι. Υπηρετούν τα Ιδρύματα επί χρόνια, κάποιοι πάνω από είκοσι (20), οι περισσότεροι πάνω από δέκα (10). Και αυτό συμβαίνει γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα ΤΕΙ. 
Οι 8.500 έκτακτοι καλύπτουν την συντριπτική πλειοψηφία των ωρών - για τις εργαστηριακές σχεδόν το σύνολο. Είναι δε αυτές οι εργαστηριακές ώρες που δίνουν τον εφαρμοσμένο χαρακτήρα των ΤΕΙ και ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματά τους στην απορρόφηση των αποφοίτων τους στην αγορά εργασίας.
Σήμερα οι υπηρετούντες επί χρόνια τα ΤΕΙ απειλούνται, όπως φαίνεται να προκύπτει από τον συνδυασμό των σχετικών γνωματεύσεων του ΥΠΕΣΔΔΑ και του ΥΠΕΠΘ, με το ανώτατο όριο δύο ετών για συνεχόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου που εμπίπτουν στο ΠΔ 164/2004.
Η υπόσχεση του Πρωθυπουργού για επίλυση του ζητήματος γενικά των εκτάκτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα έδωσε ελπίδες και στον κλάδο των εκτάκτων εκπαιδευτικών των ΤΕΙ για μια αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης του κλάδου από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ. Ελπίδες που δεν επιβεβαιώθηκαν από την πρόσφατη απάντηση του υφυπουργού κ. Ταλιαδούρου σε ερώτηση του βουλευτή κ. Κεγκέρογλου.
Επί πολλά έτη, το ΥΠΕΠΘ ισχυρίζεται ότι καλύπτουν ανάγκες από δημιουργία νέων τμημάτων και εκπαιδευτικές άδειες πράγμα που δε συμβαδίζει με το γεγονός ότι η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία των τμημάτων των ΤΕΙ κυμαίνεται από 60 έως 75% των ωρών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν τα ΤΕΙ επί σειρά ετών. Σήμερα οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί απειλούνται, όπως φαίνεται να προκύπτει από τον συνδυασμό των σχετικών απαντήσεων - γνωματεύσεων του ΥΠΕΣΔΔΑ και του ΥΠΕΠΘ, με το ανώτατο όριο δύο ετών για συνεχόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου που εμπίπτουν στο ΠΔ 164/2004. 
Σε κάθε περίπτωση είναι επίκαιρη η διευκρίνιση των προθέσεων του ΥΠΕΠΘ αλλά και η επίλυση των πολλών και χρόνιων προβλημάτων του κλάδου που καλύτερα από όλους γνωρίζεται. Συνοπτικά παρατίθενται τα αιτήματα του κλάδου.
Τι προσφέρουμε
Οι έκτακτοι των ΤΕΙ καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των εργαστηριακών ωρών και ακόμη ένα μεγάλο αριθμό θεωρητικών ωρών. Το αντίστοιχο έργο στα Πανεπιστήμια καλύπτουν οι λεγόμενοι 407, οι του κλάδου Ε.Ε.ΔΙ.Π. και - κυρίως - μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε κάποια ΤΕΙ καλύπτουμε έως και 75% των ωρών λόγω του εφαρμοσμένου και άρα εργαστηριακού χαρακτήρα τους.
Έκτακτοι θα πρέπει να υπάρχουν στα ΤΕΙ για να υπάρχει αλληλεπίδραση με την αγορά εργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας. Είναι η έκταση στην οποία χρησιμοποιούνται που συνιστά πρόβλημα αφού στην πράξη οι περισσότεροι από εμάς καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΤΕΙ επί χρόνια.
Τι ζητάμε (λήξη της ομηρίας)
Το προσωπικό αυτό σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί, όπως το ΥΠΕΠΘ ισχυρίζεται, ανάγκες που προκύπτουν από δημιουργία νέων τμημάτων και εκπαιδευτικές άδειες μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Αντίθετα εξυπηρετούν κυρίως ανάγκες πάγιες και διαρκείς που όπου γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν διαφορετικά καταλήγουν σε αποδυνάμωση του εργαστηριακού χαρακτήρα και προφανείς παραλογισμούς όπως η διδασκαλία σε εργαστήρια 30 ατόμων με μόνο 10 πάγκους εργασίας ή υπολογιστές και έναν εκπαιδευτικό.
Περί υποβάθμισης των Ιδρυμάτων
Το ΥΠΕΠΘ ισχυρίζεται ότι θα ήταν υποβάθμιση των Ιδρυμάτων η μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου και μάλιστα χωρίς κρίση. Αυτό δεν ισχύει διότι:
1. Είμαστε ήδη κατ' ουσιών αορίστου χρόνου, χωρίς τα αντίστοιχα ωφελήματα.
2. Είμαστε, κάνοντας έως και 75% των ωρών σε κάποιες περιπτώσεις, οι κύριοι υπεύθυνοι για τη σημαντική απορρόφηση των αποφοίτων μας από την αγορά εργασίας.
3. Η πλειονότητα των συναδέλφων, και αυτοί είναι κυρίως που δικαιούνται την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, έχει επανειλημμένα "κριθεί".
4. Σε περίπτωση που προκηρυχθεί μόνιμη θέση στο αντίστοιχο αντικείμενο, ή η εργασία του έκτακτου κριθεί ανεπαρκής, η σύμβαση αορίστου χρόνου μπορεί εύκολα να διακοπεί.
Η Ομοσπονδία μας είναι πρόθυμη να εξηγήσει αναλυτικά στα μέλη της ότι η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου δε σημαίνει μονιμοποίηση.
Εμείς αντίθετα ισχυριζόμαστε ότι υποβάθμιση των Ιδρυμάτων αποτελούν:
1. Η ομηρία του έκτακτου προσωπικού με την ελπίδα ότι θα βρεθούν "καταλληλότεροι" στο μέλλον. Με το καταλληλότεροι να σημαίνει είτε κάποιους με περισσότερα προσόντα είτε κάποιους για άλλους λόγους προτιμητέους.
2. Η σχεδιαζόμενη ρύθμιση που θα επιτρέπει αύξηση των ωρών διδασκαλίας, όπως και αν ονομαστεί, του μόνιμου προσωπικού πράγμα που πουθενά στον κόσμο και ούτε στα δικά μας Πανεπιστήμια θεωρείται θεμιτό.
3. Η μετατροπή του μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού σε Διδακτικό χωρίς διάκριση ανάλογα με τα προσόντα τους και παράλληλη μείωση του ωραρίου τους που είναι αυτονόητη αφού θα επιτελούν διδακτικό έργο.
4. Κάθε προσπάθεια περιορισμού των εργαστηριακών ωρών και άρα του εφαρμοσμένου-τεχνολογικού χαρακτήρα των ΤΕΙ την ίδια ώρα που τα Πανεπιστήμια αναζητούν τρόπους για αύξηση της εφαρμοσμένης γνώσης που προσφέρουν.
5. Η άτυπη, παράλογη και μέχρι στιγμής τουλάχιστον παράνομη πρακτική ανάθεσης εργαστηριακών τμημάτων σε ένα εκπαιδευτικό ασχέτως μεγέθους του τμήματος και επικινδυνότητας του εργαστηρίου.
6. Η ανάθεση διδακτικών ωρών σε αποσπασμένους για διοικητικό έργο στα ΤΕΙ μονίμων δημοσίων υπαλλήλων.
7. Φαινόμενα όπως του ΤΕΙ Λάρισας - από το οποίο προέρχεται ο ειδικός γραμματέας ΤΕΙ του ΥΠΕΠΘ - όπου φέτος περιορίστηκαν οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί σε περίπου ένα τρίτο (1/3) του περυσινού αριθμού τους. Υπάρχει περίπτωση να άλλαξαν σε τέτοιο βαθμό οι ανάγκες του Ιδρύματος; 
8. Το ασφαλιστικό πρόβλημα των ωρομισθίων συναδέλφων, προϊόν μιας εμμονής του Υπουργείου, το οποίο επιτρέπει και διακρίσεις ανάμεσα σε συναδέλφους που προσφέρουν το ίδιο έργο.
9. Ενώ το Υπουργείο γνωρίζει ότι τα ΤΕΙ υποχρηματοδοτούνται -γεγονός που προκαλεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού τους- να κόβει φέτος κάθε χρηματοδότηση (π.χ. μέσω των Δημοσίων Δαπανών) εκτός από την τακτική. Όταν δε, σε απάντηση διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων βρίσκει και υπόσχεται 30 εκατ. ευρώ να τα μοιράζει τελικά 13 εκατ. στα ΤΕΙ και 17 στα Πανεπιστήμια των οποίων το προσωπικό αμείβεται ξεχωριστά, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου.
10. Οι επίμονες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας των ΤΕΙ περί υποβάθμισης.
Τι θα έπρεπε να γίνει
Θεωρούμε ότι η μόνη αξιοπρεπής και μακροπρόθεσμη λύση του προβλήματος των ΤΕΙ έχει τρία βήματα:
- μοριοδότηση της προϋπηρεσίας μας στα ΤΕΙ στις αντίστοιχες κρίσεις
- προκήρυξη μόνιμης θέσεως όπου υπάρχει έκτακτος συνάδελφος με πλήρη προσόντα και μακρά 	προϋπηρεσία
- δημιουργία 5ης βαθμίδας ή κλάδου ανάλογου του Ε.Ε.Δι.Π. των Πανεπιστημίων και ένταξη σε αυτόν των 	λοιπών συναδέλφων, εφ’ όσον ενδιαφέρονται.
Επειδή αυτό θα είχε ένα μεγάλο ορίζοντα χρόνου και επειδή τα δείγματα που έχουμε υποδεικνύουν προσπάθεια συρρίκνωσης του χώρου με οποιοδήποτε κόστος για μας και τα Ιδρύματα θεωρούμε ως μόνη βραχυπρόθεσμη λύση την άμεση μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου στα πλαίσια πλήρους εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για το μη διαχωρισμό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ
Δημιουργία ανεξάρτητου ΚΑΕ  για τη μισθοδοσία των έκτακτων εκπαιδευτικών.
Μετατροπή των συμβάσεων των έκτακτων εκπαιδευτικών που πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΔ 164 σε αορίστου χρόνου αορίστου στα πλαίσια πλήρους εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για το μη διαχωρισμό.
Θεσμοθέτηση της συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου σε όλα τα θεσμικά όργανα του ΤΕΙ αλλά και στη διαδικασία κρίσης τους των έκτακτων εκπαιδευτικών.
Θεσμοθέτηση 5ης βαθμίδας ή κλάδου αντίστοιχου του Ε.Ε.ΔΙ.Π των Πανεπιστημίων, μόνιμου εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ.
Προκήρυξη αντίστοιχων θέσεων μονίμου ΕΠ όπου υπάρχουν έκτακτοι με πλήρη προσόντα.
Αύξηση των ωριαίων αποζημιώσεων των έκτακτων εκπαιδευτικών των ΤΕΙ.
Μοριοδότηση των υποψηφιοτήτων των έκτακτων εκπαιδευτικών στις προκηρύξεις θέσεων μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ.
Συγκρότηση ενός ενιαίου συστήματος κριτηρίων επιλογής των έκτακτων εκπαιδευτικών των ΤΕΙ.
Διαμόρφωση μιας ενιαίας σύμβασης ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη των έκτακτων εκπαιδευτικών σε όλα τα ΤΕΙ.
Έγκαιρη και κοινή για όλα τα ΤΕΙ ημερομηνία πρόσληψης και ανάθεσης του εκπαιδευτικού έργου των έκτακτων εκπαιδευτικών.
Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των έκτακτων εκπαιδευτικών ΤΕΙ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εφαρμογή της ρύθμισης για συμπλήρωση από έκτακτους του ποσοστού 10% για τους προσωποπαγών θέσεων εκπαιδευτικούς ΤΕΙ στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Επιλογή κατά προτεραιότητα των έκτακτων εκπαιδευτικών στα μεταπτυχιακά προγράμματα των ΤΕΙ.
Επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος των ωρομισθίων του κλάδου.
Εφαρμογή του Ν. 2916 και πρόσληψη όλων όσων έκτακτων εκπαιδευτικών ΤΕΙ διαθέτουν πλήρη προσόντα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης με ανανέωσή τους μέχρι του ορίου του νόμου (3ετία) όπου δεν έχει μεσολαβήσει κάλυψη της θέσης με μόνιμο προσωπικό.
Διάκριση μεταξύ των μονίμων ή μη υπαλλήλων του Δημόσιου τομέα και άρση της απαγόρευσης άσκησης εκπαιδευτικού έργου πέραν των 5 ωρών για τους μη μόνιμους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.
Απόδοση των επιδομάτων Αδείας, Χριστουγέννων, Πάσχα στους έκτακτους εκπαιδευτικούς ΤΕΙ που είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
Πληρωμή δεδουλευμένων των συναδέλφων που εξυπηρετούν Τμήματα Διεύρυνσης
Περισσότερο αναλυτικά μερικά από τα αιτήματα:
Αιτήματα θεσμικά
Αντιμετώπιση της υποχρηματοδότησης των Ιδρυμάτων
Πρώτα θύματα της υποχρηματοδότησης των ΤΕΙ είναι οι έκτακτοι καθώς οι αμοιβές μας αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της τακτικής χρηματοδότησης τους. Ελλείψει άλλων πόρων τα Ιδρύματα χρησιμοποιούν - τουλάχιστον παράτυπα - τα χρήματα αυτά για την κάλυψη καλώς και κακώς νοούμενων λειτουργικών εξόδων. Συνήθως μέχρι να δοθεί κάποια έκτακτη χρηματοδότηση. Τόσο οι καθυστερήσεις εκταμίευσης, η πρακτική που αναφέραμε αλλά και η κάλυψη από τα χρήματα για τις αμοιβές μας της λεγόμενης τρύπας των Ιδρυματικών προϋπολογισμών οδηγούσε επί χρόνια σε περαιτέρω επιβάρυνση των ΤΕΙ με πρόστιμα του ΙΚΑ και αύξηση του ελλείμματος.
Αναγνώριση της οργανικής σχέσης μας με τα ΤΕΙ
Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με δύο τρόπους:
α. την με νόμο πρόβλεψη συμμετοχής θεσμικών εκπροσώπων μας σε όλα τα όργανα του ΤΕΙ, και

β. την με νόμο πρόβλεψη συμμετοχής θεσμικών εκπροσώπων μας στις διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και κρίσης μας.
Πληρωμή των συναδέλφων που εξυπηρετούν Τμήματα Διεύρυνσης
Οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί που εξυπηρετούν τα λεγόμενα Τμήματα Διεύρυνσης, αυτά δηλ. που "χρηματοδοτούνται" από το ΕΠΕΑΕΚ έχουν σε κάποιες περιπτώσεις να πληρωθούν από την ίδρυση των τμημάτων η οποία μπορεί να έχει γίνει πριν από δύο χρόνια.

Αιτήματα εφαρμογής υπάρχουσας νομοθεσίας
Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2916
Εφαρμογή για τους συναδέλφους πλήρων προσόντων της δυνατότητας που προβλέπει ο νόμος για ανανέωση σύμβασης μέχρι και για μέχρι 3 διδακτικά έτη για κάλυψη αναγκών που δεν έχουν στο μεταξύ καλυφθεί από μόνιμο Ε.Π.
Συγκεκριμενοποίηση της πρόβλεψης του ίδιου νόμου για συνυπολογισμό της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων εκτάκτου προσωπικού.
Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3194 για ακαδημαϊκή αναβάθμιση
Η εφαρμογή της διάταξης του Ν. 3194/20-11-2003 που προβλέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης του ποσοστού 10% που διατίθεται για μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ σε προσωποπαγή θέση προκειμένου να συμμετάσχουν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π. με έκτακτους εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ, παραμένει σε εκκρεμότητα αφ’ ενός λόγω της άρνησης εφαρμογής του νόμου από το ΕΑΠ αλλά και της μη εξειδίκευσης από πλευράς ΥΠΕΠΘ της διαδικασίας εφαρμογής του.
Έγκαιρη πρόσληψη του Έκτακτου Εκπαιδευτικού προσωπικού
Λόγω της παράτυπης, τουλάχιστον, πρακτικής διαχείρισης της επιλογής προσωπικού και του χρόνου σύνταξης των συμβάσεων χρειάστηκε επανειλημμένα η παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας σε Παρέδρους για να καταστεί δυνατή η υπογραφή και έγκριση των παράτυπων συμβάσεων και να πληρωθούν οι συνάδελφοι. Συχνά αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από απώλεια δεδουλευμένων από μέρους μας. Αίτημά μας είναι ο αναπροσδιορισμός της διαδικασίας πρόσληψής μας - και με χρονοδιάγραμμα - έτσι ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητά της.
Αιτήματα για νομοθετική ρύθμιση
Δημιουργία 5ης βαθμίδας ή κλάδου και ένταξη σε αυτόν των μονιμότερων «εκτάκτων»
Λόγω του τεχνολογικού χαρακτήρα των Τ.Ε.Ι., για την ομαλή λειτουργία τους είναι αναγκαία θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη κλάδου Επιμελητών Εργαστηρίων (Ε. Ε.) που θα στελεχωθεί με έμπειρο και αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό, κατόχους πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και πενταετούς τουλάχιστον επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε Τ.Ε.Ι.. Ο κλάδος αυτός πρέπει να είναι κατ’ αντιστοιχία με τον κλάδο Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ των Πανεπιστημίων Ν. 2817/14-3-00 ΦΕΚ 78Α  αρθ. 13 παρ. 2β. Σε αυτόν θα πρέπει να ενταχθούν μετά από αίτησή τους συνάδελφοι με μακροχρόνια υπηρεσία ως έκτακτοι στα ΤΕΙ, ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους.
Δημιουργία ανεξάρτητου ΚΑΕ εκτάκτων
Με τον τρόπο αυτό αφ’ ενός θα γίνει ιδιαίτερα δυσκολότερη η εκμετάλλευση από τις διοικήσεις των αμοιβών μας για την κάλυψη άλλων αναγκών αλλά και θα αφαιρέσει από την πολιτεία κάθε πρόσχημα αποκαλύπτοντας τον πραγματικό βαθμό της υποχρηματοδότησης των ΤΕΙ.
Επίλυση ασφαλιστικού προβλήματος συναδέλφων
Η επιμονή του Υπουργείου στον προσδιορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου ωραρίου μερίδας εκτάκτων είτε ως «πλήρους» είτε ως «μειωμένου σε σχέση με το αντίστοιχο του μονίμου», έχει σαν αποτέλεσμα την υπαγωγή τους σε δυσμενείς ασφαλιστικά όρους αλλά και τη δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης ανάμεσα σε συναδέλφους που έχουν προσληφθεί για τον ίδιο αριθμό ωρών.
Ακαδημαϊκή αναβάθμιση
Ζητάμε, στα πλαίσια της πρόθεσής μας για εκπαιδευτική αναβάθμιση ακόμα και εκείνων των συναδέλφων που δεν έχουν πλήρη προσόντα, να δοθεί η δυνατότητα στους Επιστημονικούς, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και στους Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων κατά προτεραιότητα συμμετοχής στα μεταπτυχιακά που συνδιοργανώνονται από ΤΕΙ και Πανεπιστήμια.
Μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας εκτάκτων στα ΤΕΙ κατά την κρίση για μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό
Ζητάμε μία ρύθμιση με την οποία θα αναγνωρίζεται κατά την κρίση μόνιμων εκπαιδευτικών στα ΤΕΙ η διδακτική εμπειρία που απέκτησαν συνάδελφοι Εργαστηριακοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες στα ίδια Ιδρύματα.
Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στα ΤΕΙ για διορισμό στη Δευτεροβάθμια
Ζητάμε μία ρύθμιση με την οποία θα αναγνωρίζεται για διορισμό μονίμων ή αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η προϋπηρεσία που απέκτησαν συνάδελφοι Εργαστηριακοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες στα ΤΕΙ. Σημειωτέον ότι αντίστοιχη αναγνώριση ήδη ισχύει για προϋπηρεσία αποκτηθείσα στην πρωτοβάθμια και ειδικότερα στο ολοήμερο δημοτικό.


Click for Athens, Greece ForecastΠλαίσιο κειμένου: [ Επιστροφή ]