Πλαίσιο κειμένου: ΣΕΕΠ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 
Πλαίσιο κειμένου: Πλαίσιο κειμένου: ΛΑΜΙΑ. 02/12/2004
                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ	103……
Πλαίσιο κειμένου: Πληροφ.  : Καβαλιέρος Δημήτριος 
Τηλέξ.   : 2231050927 
E-mail   : jimch@winweb.gr

Προς:
Star Κεντρικής Ελλάδος
Τηλεοπτικό σταθμό ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΝΑ 
Ραδιοφωνικό σταθμό - ENA Plus
Πλαίσιο κειμένου: ΘΕΜΑ :  << Κινητοποιήσεις >>.

Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό έγγραφο των Πανελλαδικών κινητοποιήσεων της Ομοσπονδίας Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού T.E.I, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 07/12/2004 με συμμετοχή του Έκτακτου Προσωπικού T.E.I. Λαμίας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Έγγραφο (1)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πλαίσιο κειμένου: Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 
Πλαίσιο κειμένου: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.

web-site: http://users.in.gr/oeet  e-mail: ektaktoitei@in.gr
Πληροφορίες : Μακρυγιάννης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 6977-241159
		  Καρκαντελίδης Χαράλαμπος (Γεν. Γραμματέας) 6937-218989
Θέμα: Κινητοποιήσεις

Δεδομένου ότι αφ΄ ενός η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ απέκλεισε κατά την συνάντηση της Πέμπτης 18/11/2004 τη μετατροπή των συμβάσεων των εκτάκτων εκπαιδευτικών σε αορίστου χρόνου, ως μεσοπρόθεσμη λύση για την αποκατάσταση αξιοπρεπών εργασιακών συνθηκών ενώ αφ’ ετέρου η περιορισμένη έκταση της έκτακτης χρηματοδότησης προς τα ΤΕΙ μεταφράστηκε από τις διοικήσεις σαν σύνθημα για περικοπή απαραίτητων διδακτικών ωρών. Στο Δ.Σ. που ακολούθησε την συνάντηση, κρίθηκε ότι παρουσιάζεται ανάγκη συντονισμένων κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο με σκοπό την ανάσχεση της απόπειρας συρρίκνωσης του χώρου μας και μαζί του εφαρμοσμένου χαρακτήρα των ΤΕΙ χωρίς άμεση και ταυτόχρονη πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Η πρακτική αυτή, η οποία συνιστά υποβάθμιση των ιδρυμάτων χαρακτηρίζεται απαράδεκτη. Ταυτόχρονα, σκοπός μας είναι η προβολή του αιτήματος του κλάδου για τη μετατροπή των συμβάσεων των εκτάκτων εκπαιδευτικών σε αορίστου χρόνου. Μετατροπή που απλώς αναγνωρίζει την υπάρχουσα κατάσταση και που βέβαια δε συνιστά «μονιμοποίηση» όπως κακώς πολλοί υποστηρίζουν. Η απόφαση του Δ.Σ για άμεσες πανελλαδικές κινητοποιήσεις οδήγησε, μετά από συνεννόηση με τους περισσότερους από εσάς, στον προσδιορισμό της Τρίτης 7/12/2004 ως ημέρας πανελλαδικής απεργίας του κλάδου. Η Ομοσπονδία σας καλεί να επιδιώξετε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στην απεργία αυτή αλλά και την ευρύτερη δημοσιοποίησή της στον τοπικό τύπο. Για τον καλύτερο συντονισμό μας θα αποσταλεί ενημερωτικό υλικό ενώ παρακαλείστε να μας ενημερώσετε για τη δυνατότητα ή πρόθεσή σας για περαιτέρω κινητοποιήσεις. Θα εκδοθεί Δελτίο Τύπου μετά τη συνάντηση συντονισμού που συγκάλεσε η ΓΣΕΕ για την Πέμπτη 2/12/2004.

Για την Ομοσπονδία
Click for Athens, Greece ForecastΠλαίσιο κειμένου: [ Επιστροφή ]